Adress

Masha Umanskaya Fashion Studio


Tatarstan, Kazan, Dzerginskogo street 6B.

+7(939) 505-02-25

e-mail: info@mashaumanskaya.com

instagram: mashaumanskayaAVENUEVIP - KRASNIY :

Kazan, Malaya Krasnaya, 7.

+7 (843) 237-85-60

Site: VIPAVENUE

RUSSKIYE

Nizhny Novgorod , Alekseevskaya str . 6/16

+7(950) 600-19-15